PRISER OG TJENESTER

HVA KOSTER KONSERVERING

PRISER

Priser på våre tjenester vil variere fra prosjekt til prosjekt. For eksempel vil prisen for rensing av maleri avgjøres av maleriets størrelse, overflate, hva og hvor mye som skal fjernes (overflatesmuss, ferniss m.m.), løselighet/sensitivitet til originale fargelag, samt eventuelle hensyn til eldre retusjer og skader.


Konserveringstjenester koster gjerne litt, men ved å bruke oss kan du føle deg trygg på at jobben blir utført på en profesjonell måte, der materialer og autensitet blir godt ivaretatt.


Men det koster ingenting å få et pristilbud! Dette kan gjøres på flere måter:

 • Ring oss eller send en e-post - så tar vi det derfra!
 • Send oss en e-post med bilder av maleriet/gjenstandens fremside og bakside, nærbilder av skadde områder og mål på eventuell skader. Det er ofte vanskelig å gi en pris når vi bare har sett bilder, men vi kan gi en pekepinn slik at du kan avgjøre om du vil levere det inn til oss for å få et mer presist tilbud.
 • Kontakt oss på tlf eller e-post for å avtale tidspunkt for innlevering. Vi beholder gjerne maleriet/gjenstanden hos oss noen dager til vi har fått gjort noen tester og vurderinger. Om du velger å takke nei til tilbudet, så er det bare å hente maleriet/gjenstanden igjen - å få et tilbud fra oss er uforpliktende og kostnadsfritt!


Om det av ulike årsaker ikke er mulig å frakte det du vil ha vurdert til oss, så kan vi også komme hjem til deg på befaring. Men vi fakturerer da for medgått tid. Kontakt oss for å få tilbud på befaring hos deg.

VI TILBYR FØLGENDE

TJENESTER

Behandling og rapport

MALERIKONSERVERING

Malerier på de aller fleste underlag

Vi tilbyr behandling av små og store malerier på lerret, panel/treverk, papp m.m. samt veggmalerier.


Behandlingene omfatter blant annet:

 • fjerning av overflatesmuss og ferniss
 • fjerning av skjolder og flekker

 • riftreparasjon og annen forsterking av lerret
 • reparasjon og forsterkning av trepanel og andre faste underlagsmaterialer

 • utbedring av oppspenning av lerret
 • konsolidering/liming av løse malingslag

 • kitting og retusjering
 • fernissering
 • spesialtilpasset innramming og
  innglassing av panel og lerretsmaleri

 • enkel restaurering av pynteramme

Rapport

FARGEUNDERSØKELSER

Historiske bygninger og interiør

Fargeundersøkelser utføres gjerne i forbindelse med restaurering av historiske bygninger. Hensikten er ofte identifisere de originale fargene for å tilbakeføre interiøret til opprinnelig utseende, men også å kartlegge hvilke farger som har blitt brukt gjennom bygningens levetid. 


Vi utfører både enkle og mer omfattende fargeundersøkelser, og tilpasser dette etter kundens ønske og behov.Behandling og rapport

BEMALTE GJENSTANDER

Ingen gjenstander for store, ingen for små!

Bemalte gjenstander kan være for eksempel musikkinstrumenter, skulpturer, møbler, gamle leker m.m.


Behandlingene omfatter blant annet:

 • fjerning av overflatesmuss
 • fjerning av skjolder og flekker
 • konsolidering/liming av løse fargelag
 • kitting og retusjering
 • fernissering/glansjustering
 • behandling av strukturelle skader
 • innfylling av mangler/bortfall


Behandling

HISTORISK INTERIØR OG DEKOR

Linolumsgulv, malte overflater og dekor

Vi tilbyr behandling av historisk interiør og dekorerte overflater.


 • rens og voksing av linoleumsgulv
 • konsolidering av løse fargelag
 • retusjering av skader
 • reparasjon av strukturelle skader i mur, treverk m.m.
 • vi samarbeider også med tapetkonservator og ulike håndverkereRapport

TILSTANDSVURDERING

Enkeltverk og samlinger

En tilstandsundersøkelse har til hensikt å kartlegge skadeomfang eller grad av nedbrytning i de ulike materialene et kunstverk består av. På bakgrunn av denne gjøres en vurdering av hvorvidt en behandling er gjennomførbar og eventuelt hvilken type behandling som er best egnet. Mange etterspør også slike tjenester i forkant av kunstkjøp.

En tilstandsrapport er et formelt dokument som lages for å dokumentere tilstanden og eventuelle skader på et spesifisert tidspunkt. En tilstandsrapport i kombinasjon med et konserveringsforslag er dessuten ofte et vanlig grunnlag for søknader om
økonomiske midler.


Behandling og rapport

RESTVERDIREDNING (RVR)

Akutte krisesituasjoner

Brann og flom medfører ofte store skader på kunst og andre gjenstander. Ofte uopprettelige, men mye kan reddes! Det er viktig å ta kontakt med konservator så snart som mulig for å begrense skadeomfanget.