GJØVIK RÅDHUS: Jardar Lunde

Januar 2019

Jardar Lunde Gjøvik Rådhus

GJØVIK RÅDUS

FLYTTING OG BEHANDLING AV JARDAR LUNDES FRESCOMALERI

I forbindelse med rehabiliteringen av Gjøvik Rådhus i 2018-19 var det et stort ønske om at Jardar Lundes monumentalmaleri fra 1952 skulle pryde den nye kommunestyresalen. Maleriet, som måler 2,2 m x 9 m, har motiv som viser Gjøviks historie og var et bestillingsverk til Gjøvik gamle rådhus.


Maleriet ble opprinnelig utført i frescoteknikk direkte på veggene i det gamle rådhuset, men ble flyttet i 1986.  For å kunne flytte maleriet ble det i den forbindelse utført en "strappo", det vil si at det ytterste pusslaget ble dekket med animalsk lim og lerret, før det så ble rullet av murveggen. Under denne behandlingen ble maleriet delt i 18 deler, som igjen ble limt på doble gipsplater før montering i Telenor-bygningen.


Når maleriet ble montert i 1986, var det nok ikke med tanke på at verket skulle flyttes igjen på et senere tidspunkt. Før flyttingen av maleriet i januar 2019, var det viktig å få en forståelse for hvordan de ulike delene hang sammen.


Utregninger viste at verket, med doble gipsplater og stenderverk veide ca 600 kg, så god sikring av verket før det ble løsnet fra veggen var svært viktig både for vår egen og kunstverkets sikkerhet. For å kunne få verket ut av bygningen og inn i det nye rådhuset, var det nødvendig å dele maleriet i 4 deler. Kuttene ble utført for hånd med japansag, og kun i skjøter fra forrige flytting slik at ikke noe originalt materiale gikk tapt.


Før ny montering ble vekten og dybden på verket redusert ved å fjerne gammelt stenderverk samt ett lag med gips. Hver del ble deretter limt på poppelplater før de ble heist opp og montert i en spesiallaget nisje på veggen i den nye kommunestyresalen. Til slutt ble overflaten renset og skader kittet og retusjert. Falmede retusjer fra forrige behandling ble ikke behandlet.


Den nye kommunestyresalen i Gjøvik Rådhus ble åpnet våren 2019.