OM OSS

Oslo Konserveringatelier AS eies og drives av malerikonservatorene Ingjerd Kleiva og Fredrik Jong. Konservatorene ved atelieret har erfaring fra flere museer og kulturinstitusjoner både i Norge og i utlandet, og har selvsagt godkjent medlemskap i Nordisk Konservatorforbund (NKF-N).

 

Malerikonservator Ingjerd Kleiva har sin spesialisering innen konservering av malerier og bemalte overflater. Fra tidligere har hun erfaring med  konservering  og tilstandsvurdering fra flere museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nationalmuseet i København, Nasjonalmuseet,  Akershusmuseene og NIKU. Ingjerd har sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo. Der var hun også vitenskapelig assistent i ett år etter endt studium, på et prosjekt knyttet til bevaring av Edvard Munchs kunst.

 

Malerikonservator Fredrik Jong har sin spesialisering innen konservering av malerier og bemalte overflater. Han jobbet i flere år for Munch Museet, og har også erfaring med konservering og tilstandsvurdering fra Henie Onstad Kunstsenter og National Gallery of Canada. Fredrik har sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo.

 

x

ATELIERET

Vi tilbyr profesjonell rådgivning og konserveringsarbeid av høy kvalitet både i våre egne, romslige lokaler og ute hos kunder i hele Norden. Våre lokaler er tyverisikrede med alarm og brannvarslingssystem tilknyttet Sector Alarm.


Vi benytter godt uttestede materialer og metoder som imøtekommer dagens etiske retningslinjer og krav. Samtidig samarbeider vi med aktører i og utenfor vårt fagmiljø med henblikk på metodeutvikling og materialtesting.

JOBBER UTENFOR ATELIERET

Vi utfører også behandlinger ute hos kunder der dette er nødvendig grunnet størrelse og/eller montering eller der det som skal behandles må sikres før transport.


VÅR VISJON

Vår visjon er at konserveringarbeid av høy faglig kvalitet skal være lett tilgjengelig for alle.


Vi skal tilby tjenester tilpasset både kunstens og kundens behov.

NYTTIG INFORMASJON

Å få et pristilbud er kostnadsfritt når vurderingen foregår på e-post eller i vårt atelier.


Vi kan også komme hjem til deg på befaring. Men vi fakturerer da for medgått tid. Kontakt oss for å få tilbud på befaring hos deg.


Innlevert kunst må forsikres av eier dersom eier ønsker dette. Vår forsikring dekker kun skader som måtte oppstå grunnet feil/uhell under behandling (ansvarsforsikring).