SKOGER GAMLE KIRKE: Altertavle

Mai-Juli 2019

IMG_20190529_112219
IMG_20190718_130300
IMG_20190529_113944
IMG_20190718_132946_1
IMG_20190711_130505
IMG_20190711_151648
IMG_20190612_120529
IMG_20190614_130901
2019-06-05 13.10.03
2019-07-01 11.03.04
IMG_20190627_155337
IMG_20190718_110939
2019-06-03 11.43.56
2019-06-03 11.45.53
2019-06-25 14.35.33
2019-06-25 14.54.05
2019-06-25 13.41.28
2019-05-29 14.42.46

SKOGER GAMLE KIRKE

KONSERVERING AV ALTERTAVLE FRA 1631

Før markeringen av Skoger gamle kirkes 800-års jubileum var det et stort ønske om å få behandlet kirkens altertavle. Altertavlen fra 1631 er en baldakinaltertavle i furu og eik, med to avdelinger. Altertavlen har totalt 11 malerier, i tillegg til rikt utskjærte ornamenteringer og vinger med ørnehoder i profil. Målet på altertavlen er ca 293 cm x 200 cm.


Altertavlen var så tildekket av sot og misfarget ferniss at det var vanskelig å tyde motivene. I tillegg var det flere områder med løse fargelag og løse eller manglende utskjærte ornamenter.  Altertavlen bar preg av flere generasjoner med reparasjoner, overmalinger og retusjer, samt mange påføringer av ferniss/lakk.

Det ble utført flere, mindre, strukturelle inngrep på altertavlen. Dette innebefattet festing av løse fargelag, liming og montering av manglende ornamenter, utbedring av panelmalerienes innfesting samt utbedring av eldre kittinger og reparasjoner.


Alle overflater ble støvrenset før rensetester med løsemidler. Rensetestene viste ulikt rensebehov på de ulike maleriene og delene, både på grunn av ulik alder på maleriene og at nedre del av tavlen har blitt behandlet flere ganger. Alle maleriene ble renset for sot, misfarget ferniss og stearinsøl, og bortfall ble kittet og retusjert før påføring av ny ferniss.


Altertavlen ble klar til jubilèet, men som mye annet i 2020 ble markeringen annerledes på grunn av Korona, med overføring til storskjerm i kirkebakken!