HARRIET BACKER: Kode

Mars-september 2023

Blekevollen
Blekevollen
Olje på lerret, 1886.
Retusjering
Retusjering
Mitt atelier, 1918.
Mitt atelier
Mitt atelier
Olje på lerret, 1918.
Retusjering
Retusjering
Interiør fra Bretagne.
Interiør fra Bretagne
Interiør fra Bretagne
Olje på lerret.
Kjøkkenet
Kjøkkenet
Olje på lerret, 1920.
Overflaterensing
Overflaterensing
Kjøkkenet, 1920.
Uvdal stavkirke
Uvdal stavkirke
Olje på lerret, 1909.
Mikroskopi
Mikroskopi
Alteret i Uvdal kirke.
Alteret i Uvdal kirke
Alteret i Uvdal kirke
Olje på lerret, 1909.
Ved lampelys
Ved lampelys
Olje på lerret, 1890.
Mikroskopi
Mikroskopi
Ved lampelys, 1890.
Overflaterensing
Overflaterensing
Ved lampelys, 1890.
Dokumentasjon
Dokumentasjon
Alle verkene blir dokumentert med foto i høy oppløsning før og etter behandling.
Innglassing
Innglassing
Oppbygging på baksiden av originale pynterammer.
Innglassing
Innglassing
Oppbygging på baksiden av originale pynterammer.
Innglassing
Innglassing
Oppbygging på baksiden av originale pynterammer.
Innglassing
Innglassing
Oppbygging på baksiden av originale pynterammer.
Innglassing
Innglassing
Oppbygging på baksiden av originale pynterammer.
Innglassing
Innglassing
Farging av treverket.
Innglassing
Innglassing
Bredden på hver enkelt avstandslist tilpasses falsen på den originale pynterammen. Høyden tilpasses verkets format.
Innglassing
Innglassing
Avstandslister.
Innglassing
Innglassing
Maling av avstandslister.
Innglassing
Innglassing
Padding av avstandslistene.
Innglassing
Innglassing
Montering av avstandslister.
Innglassing
Innglassing
Alle deler må tilpasses detaljer på hver enkelt pynteramme.
Innglassing
Innglassing
Alle deler må tilpasses detaljer på hver enkelt pynteramme.
Innglassing
Innglassing
Maleri montert i den originale pynterammen med glass, avstandslister og beslag.
Padding
Padding
Sårbare malerier får ekstra beskyttelse i form av en padding i baksidebeskyttelsen.
Padding
Padding
Baksidebeskyttelse med padding
Baksidebeskyttelse med padding
Tilpasninger
Tilpasninger
Montering blir tilpasset hvert enkelt verk.
Dokumentasjon
Dokumentasjon
Alle verkene blir dokumentert med foto i høy oppløsning før og etter behandling.
Et lite pust i bakken
Et lite pust i bakken
Magasinet
Magasinet
Pynterammer
Pynterammer
Skader på pynterammer blir sikret (konsolidert), fylt inn og retusjert.
Pynterammer
Pynterammer
Skader på pynterammer blir sikret (konsolidert), fylt inn og retusjert.
Pynterammer
Pynterammer
Skader på pynterammer blir sikret (konsolidert), fylt inn og retusjert.
Magasinet
Magasinet
Kode, Bergen
Kode, Bergen
Før maleriene kunne fraktes til vårt atelier, ble samtlige grundig undersøkt og behandlet for transport til Oslo.
Utsikt fra mitt vindu
Utsikt fra mitt vindu
Olje på papp, 1918.
Den barmhjertige samaritan
Den barmhjertige samaritan
Olje på lerret. Kopi etter Rembrandt.
Musikk Paris
Musikk Paris
Olje på lerret, 1892.
Inngangskoner
Inngangskoner
Olje på lerret.
Backer_Nettside - 6 av 10
Backer_Nettside - 6 av 10
Olje på lerret, 1891.
Jonasberget
Jonasberget
Olje på lerret, 1892.
Interiør fra Mariakirken
Interiør fra Mariakirken
Olje på lerret, 1913.
Fru Nina Janson Nagel
Fru Nina Janson Nagel
Olje på lerret.
Lavendler
Lavendler
Olje på lerret, 1914.

KODE

HARRIET BACKER. HVERT ATOM ER FARGE.

29.september 2023 åpnet utstillingen «Harriet Backer. Hvert atom er farge» på Nasjonalmuseet i Oslo. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalmuseet og Kode. Utstillingen vises i Nasjonalmuseet høsten 2023, før den reiser videre til Nationalmuseum i Stockholm og Musée d`Orsay i Paris. Utstillingens siste stopp er Kode, våren 2025.


18 av Backers verk tilhørende Kodes samlinger har vært til konservering og innglassing hos oss før utstillingen, og det har virkelig vært et omfattende og spennende prosjekt!


Behandlingen av maleriene har vært variert, men har stort sett dreiet seg om sikring av løse fargelag, rensing, retusj og utbedring eller fjerning av eldre ferniss. Backers teknikk var gjerne langsom, preget av en prosess med påføring av såkalt retusjeringsferniss/isoleringsferniss og påfølgende justeringer i oljefarge. Ved rensing av disse maleriene er det derfor svært viktig å få klarhet i hva som er originalt, utført av Backer selv, og hva som er sekundært.

Forgylte pynterammer er bygd opp av materialer som reagerer ulikt både når det kommer til aldring og klima. Ved endringer i luftfuktighet vil treverk bevege seg. Ornamenter og kredering utført i gips beveger seg ikke. Dette medfører ofte at gipsen sprekker og/eller faller av, og at forgylling skaller av. Det har vært mye arbeid med sikring av løs gips og forgylling, samt kitting av bortfall og retusjering av pynterammene.


Eldre pynterammer har gjerne mange skjevheter og vridninger. Dette kan by på utfordringer når maleriet skal beskyttes og påføres glass i museal standard. For å skape jevn kontakt mellom ramme og maleri samt å få plass til glass, er det ofte nødvendig å bygge opp med treverk på pynterammens bakside. Oppbyggingen skal gi beskyttelse av maleriets sider samtidig som den estetisk står i stil med original innramming. Her er ingen ting tilfeldig; hverken typen treverk, treretning, overflatebehandling eller plassering av beslag og oppheng.