BEAT-SAMLINGEN: Universitetet i Agder

2021 September-

Michael Bowen (1937-2009)
Portrett av Carol McCracken (49,5 cm x 38 cm)
Franceska Leslie
Ikarus fall (143 cm x 154 cm)
Michael McCracken
Ansikt (152,5 cm x 154 cm)
Arthur Richter
Petunia (134 cm x 166 cm)
Donald Wo
Car (78 cm x 94 cm)
Jack Carrig
1966. (137 cm c 133 cm)
Jack Carrig
(137 cm c 133 cm)
Leo Valledor
1959. Sonny´s side (240 cm x 172 cm)
Michael Bowen (1937-2009)
Naken engel til hest (41 cm x 33 cm)
Arthur Monroe
Natt (145 cm x 55 cm)

UNIVERSITETET I AGDER

BEATKUNST-SAMLINGEN

Beatkunst-samlingen ved Universitetet i Agder var en gave fra lege og kunstsamler Reidar Wennesland (1908-1985). Fra 1956 hadde Wennesland en legepraksis på North Beach i San Fransisco der han ofte tok betalt for legetjenester i form av kunst. Wennesland foretrakk at kunsten skulle stilles ut på en skole fremfor et museum, og ønsket å gi de unge muligheten til å oppleve kunsten, og å bli inspirert og nysgjerrige. Deler av samlingen er permanent utstilt i biblioteket, vrimlehallen og B-blokka ved UiA.


Verkene vi har behandlet foreløpig har hatt stor variasjon i både teknikk og materialvalg, noe som har gjort arbeidet både spennende og utfordrende. Det er også stor variasjon i nedbrytning i materialene og skadeomfang, men med tanke på at maleriene har vært plassert i offentlige områder med mye aktivitet har de holdt seg svært godt. Men all kunst trenger behandling på ett eller annet tidspunkt. Og vi er godt i gang!