Hjem

All kunst trenger vedlikehold

De aller fleste kunstverk vil før eller siden få behov for konservering eller restaurering.

Årsaker til dette kan være naturlig aldring i materialene, ugunstige oppbevaringsforhold

eller mer akutte skader som følge av uhell. Ved å kontakte en konservator på et tidlig

tidspunkt, vil skadeomfanget kunne begrenses, samtidig som det legges til rette for en

bedre langsiktig bevaring.

 

Våre fagpersoner har inngående kunnskaper om nedbrytningsprosesser i et stort utvalg materialer, og vil ved en undersøkelse kunne fastslå hvilken behandling som bør gjennomføres, hvor omfattende denne vil bli og hvordan kunden selv kan sørge for at verket bevares på best mulig måte etter at behandlingen er gjennomført. I tillegg til sikringen av de materielle verdiene, vil våre undersøkelser kunne bidra til å gi en bedre forståelse av kunstnerens teknikk og

materialbruk. Sett i sammenheng med kunsthistoriske vurderinger, vil dette eksempelvis

kunne bidra til å belyse spørsmål knyttet til verkets autentisitet.

 

Ta kontakt for uforpliktende befaring og pristilbud hos oss!

 

Uforpliktende forespørsler kan gjøres via telefon eller e-post. Du er hjertelig velkommen til å ta med kunstverk for vurdering i vårt atelier, ellers drar vi gjerne på befaring hos deg. Vurdering på annet sted enn atelieret hos oss

blir fakturert.

 

Besøksadresse

Konowsgate 5B

0192 Oslo

 

Trikk 18/19 til Oslo Hospital

Se kart

 

NB! Alle besøk må avtales på forhånd

 

Klikk her for å besøke vår facebook-side!

 

 

Medlemsorganisasjoner

 

NKF-n

Nordisk Konservatorforbund

Norge

 

 

Copyright Oslo Konserveringsatelier 2015 © All Rights Reserved